Vest Energo

FURNIZARE DE CĂLDURĂ ȘI ENERGIE ELECTRICĂ

CompaniaVest Energo S.A.

Vet Energo S.A. (fost CET Militari) a fost construit in 1966 având în dotare 3 cazane de abur tip CR-5 de 20 tone/oră și o turbină cu abur AKTR-4 de 4 MWh ceea ce însemna 54,99 MWt și 4 MWe. În anul 2011 a fost începută modernizarea CET, în momentul de față funcționând 6 motoare termice Jenbacher și 3 cazane de apă fierbinte adică 53,055 MWt și 22,96 MWe.

Relaţii Profesionale

În parteneriatele noastre urmărim atât realizarea unei relaţii profesionale bazată pe satisfacerea exigenţelor clienţilor noştri cât și a unei relații inter-umane de încredere şi respect reciproc.

Structură flexibilă

Printr-o structură flexibilă, de profesioniști, Vest-Energo S.A. se concentrează permanent pe folosirea oportunităților oferite de piață, astfel încât viteza de reacție față de dinamica pieței să fie cât mai bună.

CINE SUNTEM?

Echipa Vest-Energo S.A.

Echipa Vest-Energo S.A. încurajează în rândul angajaților săi profesionalismul, flexibilitatea și responsabilitatea, susținând permanent dezvoltarea personală a acestora și asigurând o atmosferă calmă, propice îmbunătăţirii constante a performanței.

Misiunea noastră

Compania noastră furnizează energie electrică la cele mai înalte standarde de calitate și siguranță totodată. Ținând cont de particularitățile Pieţei en gros de energie electrică din România, compania noastră , pe lângă energia electrică produsă în cogenerare în centrala proprie , urmărește achiziţia de energie electrică din toate sursele disponibile.

Vest-Energo S.A. își propune să acționeze astfel ca un furnizor competitiv pe piața de energie electrică din România, fiind o companie care își pune puterea și eficacitatea în slujba clienților.

Servicii de nivel calitativ

Ca linie generală, Vest-Energo S.A., propune clienților săi o ofertă de servicii de un înalt nivel calitativ, în acest scop investind permanent în tehnologie, oameni și resurse.

Compania Vest Energo oferă servicii de furnizare și producere de energie electrică la cele mai înalte standarde, încă din 1966.

Printr-o structură flexibilă, de profesioniști, Vest-Energo S.A. se concentrează permanent pe folosirea oportunităților oferite de piață, astfel încât viteza de reacție față de dinamica pieței să fie cât mai bună.

Ca linie generală, Vest-Energo S.A., propune clienților săi o ofertă de servicii de un înalt nivel calitativ, în acest scop investind permanent în tehnologie, oameni și resurse.

Producție de Energie Electrică 100%
Furnizare de Energie Electrică 100%
Servicii Calitative 100%
Echipă Profesionistă 100%
Tehnologii avansate 100%
Call Now Button